Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informuję, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przy pierwszym kontakcie i podaniu danych jest firma WAMP Marzena Wasilewska z siedzibą przy ul. Zawilca 4, w Łomiankach (kod pocztowy: 05-092), tel.:601 33 83 53, adres e-mail: wampmarzena@wp.pl.

2. Celem zbierania danych jest obsługa klientów oferujących i poszukujących nieruchomości na sprzedaż i wynajem.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi pośrednictwa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana podlegają udostępnieniu, zgodnie z odpowiednią umową o powierzeniu danych, firmie Galactica Sp. j.Raatz i Wsp., która udostępnia oprogramowanie do obsługi biura oraz eksportu na portale ogłoszeniowe, w celu należytego wykonania usługi pośrednictwa. Poza tym odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.